02351 - 66 55 288

εκπαίδευση

Σωματοφύλακες

Πιστοποιημένη εκπαίδευση για σωματοφύλακες, σας καθοδηγούμε στο επάγγελμα των ονείρων σας. Η άσκηση που εκτελεί αυτός ο επαγγελματίας απαιτεί υψηλό επίπεδο αντίστασης, ηρεμίας, υπομονής, ικανότητας, καθώς επίσης και υψηλό επίπεδο σωματικής κατάστασης

Eκπαιδευομαστε σκληρά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Φυσική κατάσταση είναι πολύ σημαντική για εμάς

εκπαιδεύσεων σας