02351 - 66 55 288

Σκοπευτικός Σύλλογος "Η Άρτεμις"


Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την διάδοση της σκοποβολής. Αναλυτικότερα στον τομέα τις πρακτικής σκοποβολής, του σταθερού στόχου και του πήλινου στόχου.

Ο σκοπευτικός σύλλογος έχει στα μέλη του άριστα εκπαιδευμένους κριτές και εκπαιδευτές οι οποίοι μπορούν να εκπαιδεύσουν κατάλληλα και άριστα τα μέλη του συλλόγου στα διάφορα αθλήματα που δραστηριοποιείται (σταθερός στόχος, πήλινος στόχος, πρακτική σκοποβολή) σε προπονήσεις αλλά και στους αγώνες που διοργανώνει ο σύλλογος μας, η σε άλλους συλλόγους εάν και εφόσον πάρουν μέρος. Επίσης εάν ζητηθεί οι εκπαιδευτές μας είναι έτυμοι να δείξουν την περεταίρω σωστή και ασφαλή χρήση των όπλων (σκοπευτικών και κυνηγητικών) και να εκπαιδεύσουν σε επίπεδο πρωταθλητισμού τα μέλη μας καθώς επίσης και τα σώματα ασφαλείας τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον σύλλογο μας.

Gallery Factory error: The folder/album with ID 1 was not found.