02351 - 66 55 288

Σωματοφύλακες

Πιστοποιημένη εκπαίδευση για σωματοφύλακες, σας καθοδηγούμε στο επάγγελμα των ονείρων σας. Η άσκηση που εκτελεί αυτός ο επαγγελματίας απαιτεί υψηλό επίπεδο αντίστασης, ηρεμίας, υπομονής, ικανότητας, καθώς επίσης και υψηλό επίπεδο σωματικής κατάστασης

Eκπαιδευομαστε σκληρά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Φυσική κατάσταση είναι πολύ σημαντική για εμάς

Υλικά εκπεδεύσεων σας