02351 - 66 55 288

Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Νήσου Κω


Το 2009 είχε πλέων ωριμάσει η ιδέα για την δημιουργία μίας λέσχης που σκοπό θα είχε τη διατήρηση του καταδρομικού πνεύματος καθώς και την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εφέδρων καταδρομέων. Έτσι ιδρύθηκε η ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ.

Σκοποί της Λ.Ε.Κ. είναι η αρωγή προς τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη με την δημιουργία ομάδος αιμοδοτών , η σύσταση τμημάτων ερασιτεχνικού αθλητισμού και η συμμετοχή της Λ.Ε.Κ. σε πρωταθλήματα των αντίστοιχων αθλητικών ομοσπονδιών. Ακόμη ,η δημιουργία Ειδικής Ομάδος Πολλαπλών Αποστολών (Ε.Δ.Ο.Π.Α.) και τμήματος εκπαίδευσης διασωστών και δασοπυρόσβεσης, παρατηρητών δασοπροστασίας, διάσωσης εγκλωβισμένων ατόμων από σεισμούς, χιόνια και απομακρυσμένες περιοχές και υποβρύχιων ερευνών, οι οποίες αυτές ενέργειες εντάσσονται στον Π.Σ.Ε.Α. Η Λ.Ε.Κ. δραστηριοποιείτε σε οργάνωση των εθελοντών με σκοπό την παροχή βοήθειας στον κρατικό μηχανισμό σε περιπτώσεις θεομηνιών, καταστροφών από φυσικά ή ανθρώπινα αίτια και μεγάλων ατυχημάτων, καθώς επίσης και σε θέματα ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Gallery Factory error: The folder/album with ID 5 was not found.